سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مسئول قسمت 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب- منطق و اصول فقه‏ 
تدریس 
دانشگاه اهواز ، آبادان ، تهران 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن، معارف ‏اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
ادبيات عرب،فلسفه،منطق، اخلاق 
تدریس 
دانشگاه اهواز 
مدرس 
 
 
تفسير قرآن،معارف اسلامى،تاريخ، 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب - منطق و اصول فقه 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
مسئول نشریه ره آورد نور 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه آبادان 
مدرس 
 
 
تفسير قرآن،معارف اسلامى،تاريخ،