سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
مسئول نشریه ره آورد نور 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مسئول قسمت 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه آبادان 
مدرس 
 
 
تفسير قرآن،معارف اسلامى،تاريخ، 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب- منطق و اصول فقه‏ 
تدریس 
دانشگاه اهواز ، آبادان ، تهران 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن، معارف ‏اسلامی 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب - منطق و اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه اهواز 
مدرس 
 
 
تفسير قرآن،معارف اسلامى،تاريخ، 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
ادبيات عرب،فلسفه،منطق، اخلاق