مدخل«ترجمه های قرآن به فارسی»
50 بازدید
محل نشر: دائرة المعارف قرآن كريم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی