قضا و قدر در قرآن
87 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی