قضا و قدر در قرآن
85 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی