قضا و قدر در قرآن
65 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی