قضا و قدر در قرآن
72 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی