قضا و قدر در قرآن
61 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی